o mnie

                                                                                                                                                                                                         NoNKONFORmIZM 

                      SUROwoŚĆ 

                                                                                                             PROsTOTA 

                                    

          MONOCHROMATYcznOśĆ 

                                                                                                                                                    DEKOnstrukcja

                                                       PrOWOkacja

        uBóstwo.. KONTROLowanE

                                 

                                                                                         TO  moja  ESTETYka